Hài Nghệ thuật Văn hóa

Sống ảo là cả một nghệ thuật

gamehubvn-nhin-ve-can-benh-song-ao-cua-gioi-tre

Cẩn thận với đứa cứ mua đồ ăn cho bạn; muốn 6 múi dễ như trở bàn tay…

 

cuoi-te-ghe-7-9-song-ao-la-ca-mot-nghe-thuat

Hội con gái giỏi diễn lắm.

cuoi-te-ghe-7-9-song-ao-la-ca-mot-nghe-thuat-1

Muốn 6 múi dễ như trở bàn tay.

cuoi-te-ghe-7-9-song-ao-la-ca-mot-nghe-thuat-2

Cẩn thận với thằng nào cứ chăm chăm mua đồ ăn cho bạn.

cuoi-te-ghe-7-9-song-ao-la-ca-mot-nghe-thuat-3

Hoặc là cố chạy hoặc là đi tong cái váy.

cuoi-te-ghe-7-9-song-ao-la-ca-mot-nghe-thuat-4

Phi thân vào chụp ké ảnh phát.

cuoi-te-ghe-7-9-song-ao-la-ca-mot-nghe-thuat-5

Đứa nào dám đấu với bà nào?

cuoi-te-ghe-7-9-song-ao-la-ca-mot-nghe-thuat-6

Em sẽ làm cho chị kiểu tóc hot nhất năm nay.

cuoi-te-ghe-7-9-song-ao-la-ca-mot-nghe-thuat-7

Sống ảo là cả một nghệ thuật.

cuoi-te-ghe-7-9-song-ao-la-ca-mot-nghe-thuat-2

Mong ước hết kiếp FA sao mà xa vời vợi.

cuoi-te-ghe-7-9-song-ao-la-ca-mot-nghe-thuat-2-1

Em kiểm tra chân có sạch sẽ thơm tho không ấy mà.

cuoi-te-ghe-7-9-song-ao-la-ca-mot-nghe-thuat-2-2

Chị cưỡi chim đi lượn một vòng xem nào.

cuoi-te-ghe-7-9-song-ao-la-ca-mot-nghe-thuat-2-3

Trước khác, nay khác.

cuoi-te-ghe-7-9-song-ao-la-ca-mot-nghe-thuat-2-4

Chỉ cần được ngủ, tư thế nào không quan trọng.

cuoi-te-ghe-7-9-song-ao-la-ca-mot-nghe-thuat-2-5

Khách hàng siêu VIP.

cuoi-te-ghe-7-9-song-ao-la-ca-mot-nghe-thuat-2-6

Thợ ảnh là một nghề nguy hiểm.

cuoi-te-ghe-7-9-song-ao-la-ca-mot-nghe-thuat-2-7

Có người yêu duyên dáng quá cơ.

 

Theo: vnexpress