Chứng khoán

Petrolimex mua lại cổ phiếu lạ.

profile-petrolimex_final-218-6-2011_page3_image1

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex đã hoàn tất mua cổ phiếu thông qua phát hành 155.292.714 cổ phiếu hiện hữu trong năm 2016. Đây là số cổ phiếu ưu đãi hoàn lại mà Petrolimex đã trả cổ tức cho cổ đông trước đó.

Theo Antt, UBCK xác nhận Quỹ đầu tư cơ hội PVI (POF) do CTCP Quản lý quỹ PVI quản lý đã tăng vốn điều lệ từ 440 tỷ lên 1.000 tỷ đồng.

Căn cứ công văn số 5825/UBCK-QLCB ngày 30/08/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công văn số 1066/PLX-HĐQT ngày 14/09/2016 về việc mua lại cổ phiếu ưu đãi hoàn lại của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (mã chứng khoán PLX).

Theo đó, trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD đã hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu hơn 155 triệu cổ phiếu của 19.171 cổ đông hiện hữu cho Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex (mã chứng khoán PLX) theo công văn của Petrolimex ngày 14/9/2016. Đây là số cổ phiếu ưu đãi hoàn lại mà Petrolimex đã trả cổ tức cho cổ đông trước đó.

Theo Cafef, Petrolimex sẽ thực hiện thủ tục chi trả tiền mặt cho cổ đông theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua. Giá tiền hoàn lại cho cổ đông được xác định là 10.600 đồng/cổ phiếu. Trước đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex đã thông báo trả cho cổ đông bằng cổ phiếu ưu đãi hoàn lại với tỷ lệ chi trả là 15%.

Loại cổ phiếu này sẽ không được quyền biểu quyết, dự họp ĐHĐCĐ, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban Kiếm soát; không được phép chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu thưởng đợt này cũng không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu sẽ được hoàn lại cho Petrolimex từ ngày 22/8/2016 đến ngày 31/8/2016. Petrolimex sẽ trả cho cổ đông số tiền bằng mệnh giá của cổ phiếu và cộng thêm 600 đồng tính trên 01 cổ phiếu. Cổ phiếu thưởng tương ứng với tỷ lệ 6% trên mệnh giá cổ phiếu. Toàn bộ cổ phiêu ưu đãi này sau khi được hoàn lại cho Petrolimex là cổ phiếu phổ thông và là cổ phiếu quỹ của Petrolimex.

Hạnh Nguyễn( tổng hợp)

 

Add Comment

Click here to post a comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *