Nghệ thuật Thế giới Văn hóa

Nghệ thuật: Bức tường hòa bình cho toàn cầu

reema-mural-zaatari-5

Nhân Ngày Hòa bình Quốc tế, các nghệ sĩ đang chuyển những bức tường những điểm nối của của đường biên giới giữa 2 quốc gia sử dụng cho quốc phòng chúng trở thành dự án của một công trình nghệ thuật lớn nhất chưa từng có.

Tất cả Trung Đông, đang nhìn thấy bức tường giữa cư dân Sunni và Shia,” Raghda El-Halawany, người làm việc cho phong trào hòa bình toàn cầu nói ” Hiện những tác phẩm chúng rải rắc khắp các bức tường, một thành trì của phiến quân, được bao quanh bởi các khu Sunni và Christian.”.

Những bức tường nghệ thuật thế này được bắt gặp khắp mọi nơi.

Đó là một câu chuyện tương tự ở thủ đô Iraq, Baghdad. Trong khi rất nhiều các bức tường của nó đã được xây dựng cho an ninh quanh trường học và bệnh viện, hoặc cho bảo vệ chống lại các cuộc tấn công quân sự , họ chấn giữ cho các cộng đồng sắc tộc bên ngoài, một bức tường ba dặm được xây dựng bởi những người lính Mỹ từ những năm 2007 cho tới nay.


Một họa sĩ trang trí một bức tường phía nam của vùng đất Shia của thành phố Sadr ở thủ đô.

Trong São Paulo, Brazil, bức tường phân cách giàu với cộng đồng nghèo, trong đó các cư dân hơn 60.000 người được bao quanh bởi khoảng 40 dặm của bức tường.

Một bức tường ngăn chặn những người tị nạn, được vẽ một bức tranh lớn.

MasterPeace người đặt ra ý tưởng nói: “Đó là với mục đích hòa bình và biến các bức tường kết nối với nhau, như chúng ta là một thế giới.”, hàng năm ông đã mời các nghệ sĩ nhân ngày Quốc tế Hòa Bình , sơn tường trong 30 thành phố trên toàn thế giới trong đó có một dự án lớn nhất trong lịch sử.

Bức tường ngăn cách nghèo giàu, nơi môt bên là những tòa nhà,một bên là những khu nhà ổ chuột.

Tường sẽ được vẽ trong các khu ổ chuột Kibera ở Nairobi, một trong những điểm tồi tệ nhất của cuộc bạo động hậu bầu cử trong những năm gần đây; tại thành phố Bangladesh của Sylhet.

Các bức tường ngăn cách ở Jerusalem, được xây dựng bởi Israel từ năm 2002 trở đi để cắt Đông Jerusalem khỏi phần còn lại của Ngân hàng Tây, đã được xây dựng với mong muốn của đa số người Palestine.

Những tác phẩm nghệ thuật được vẽ để ngăn cách chiến tranh.

 

Trong thời gian tuyệt vọng, bức tường đó có thể là một câu trả lời thực tế để những xung dột hạn chế xảy ra. Như Pullan cũng thừa nhận: “Bạn có thể hiểu rằng khi có chiến đấu xảy ra, và mọi người đang giết hại lẫn nhau, chính quyền thành phố sẽ phản ứng thường một cách nhanh chóng và mong muốn kéo một cộng đồng hòa bình.”

Mặc dù nhiều bức tường mới bắt đầu cuộc sống được một thời gian, họ rất nhanh chóng đi vào một sự bình thường như thường hằng, và xung đột xảy ra những bức tranh tường trở nên vô dụng. Đối với El-Halawany, họ là đối chọi với chính bản chất của thành phố: một thành phố sống trong hòa bình, tôi không muốn vậy.

Đức Phương.